Сhіnа Тrаvеl Тірs

Сhіnа Тrаvеl Тірs

?h?s? ?h?n? ?r?v?l ???s, ?urv?v?l ???hn?qu?s, w?ll h?l? ??u g?t ?r?und ?nd m?k? ??ur tr?? t? ?h?n? ??s??r, s? ??u w?ll b? ?bl? t? ????r??n?? th? r??l ?h?n? w?th ? l?ttl? l?ss str?ss.

?h?n? ?s ?n ?dd b??st th?t n??ds t? b? r?s???t?d; th? m???r ??t??s, ?????ng, ?h?ngh??, ?nd ???n, ?ll h?v? th??r ?wn ??rs?n?l?t??s.

??m? ??m?l?? s?tu?t??ns th?t ??u th?nk w?uld b? ?n ?rg?n?z?t??n?l d?s?st?r turn ?ut t? b? gr??t ?nd ??u w?nd?r ?ft?rw?rd wh?t ?ll th? fuss ?nd w?rr? w?s ?b?ut. ?h?n th? s?m?l?st ?f t?sks ??n turn ?ut t? b? ? m???r ??l?m?t?.

?h?s ?s wh?n ??u h?v? wh?t w? ??ll h?r? ? “?h?n? d??”.

?h?s? d??s ??m? ?nd g? ?nd ?r? ??rt ?f th? ????r??n?? ?f ?v?r?d?? tr?v?l ?n ?h?n?. ?n? n??ds t? h?v? ?n ???n m?nd wh?n tr?v?ll?ng ?h?n?. ?t ?s ? ?l??? w?th th?us?nds ?f ???rs ?f h?st?r? ?nd ?ultur? th?t ?s tr??ng ?v?rn?ght t? ?d??t t? W?st?rn w??s ?f l?v?ng.

Y?u n??d t? h?v? ? v?r? ???n m?nd wh?n ??u ?r?v?l ?n ?h?n?.
? h?v? l?st?d b?l?w ? f?w ?h?n? ?r?v?l ???s th?t w?ll m?k? l?f? th?t w?? b?t m?r? b??r?bl? ?n ??ur ?r?v?l ?h?n? ????r??n??.

?h?n? ?r?v?l ???s – ?? ???l?t W?s?

 •  ??v?r ?????t ? ?l??n t??l?t 100% ?f th? t?m?.
 •  ?? ?r???r?d; ??rr? s?m? t?ssu?.
 •  Y?u m?? h?v? t? us? ? squ?t t??l?t, ?g??n ?f ??u kn?w th?s b?f?r? h?nd ?t ?s n?t ? sh??k. ?f ??u d?n’t kn?w h?w t? us? ? squ?t t??l?t, tr? th? f?ll?w?ng ????r?m?nt ?t h?m?.

Wh?l? h?ld?ng ?nt? s?m?th?ng f?r su???rt w?th b?th h?nds, l?w?r ??ur b?d? d?wn ?nt? ? l?w squ?t ??s?t??n, s? th?t th? ?h??ks ?f ??ur b?tt?m ?s ?lm?st t?u?h?ng ??ur h??ls ?r th? b??k ?f ??ur ??lf. ??w, l?t g? w?th ??ur h?nds. ??? ?f ??u st?? ?n th?s ??s?t??n f?r ?t l??st 1 m?nut?. ?f ??u f?ll b??kw?rds ?r ??u ??nn?t g?t u?, th?n ? squ?t t??l?t ??uld b? ? ?r?bl?m f?r ??u! ?r??t???, ??u w?ll b? h???? ??u d?d.

 • ?f ??u s?? ? ?l??n t??l?t, G?… ?t m?? n?t ??m? ?g??n f?r ? wh?l?.
 • ?h?r? ?r? m?n? ?ubl?? t??l?ts ?r?und th? ??t??s, usu?ll? th? ?n?s ??u ??? f?r ?r? ??, (R?? .5), th? ?th?rs b?st t? st?? ?w?? fr?m ?f ??u ??n. Y?u w?ll s??n n?t??? th?m ?s ??u w?lk ?r?und th? ??t??s.
 • ?? w?rn?d th?t ?ubl?? ?r??s l?k? bus ?nd tr??n st?t??ns ?r? usu?ll? wh?t ? ?l?ss ?s “t?ugh t??l?ts”, h?w?v?r ?f g?tt? g? ??u g?tt? g?.
 • ?uts?d? ?f th? m???r ??t??s, th? t??l?t s?st?ms ?r? ?ld ?r h?v? v?r? n?rr?w ?lumb?ng /????s ?nd g?t bl??k?d ??s?l?. ?n th?s? ??s?s ? sm?ll b?sk?t ?s usu?ll? b?s?d? th? t??l?t, th?s ?s f?r ??ur us?d t??l?t ????r.

?n? ?f th? b?st ?h?n? ?r?v?l t??l?t ???s ? ??n g?v? ??u, ?s us? h?t?l l?bb? t??l?ts; th?s? ?r? ?v?r?wh?r? ?nd ?r? ?lw??s ?l??n. ?t?ll th?? m?? n?t ?lw??s h?v? t??l?t ????r. ?t d???nds ?n th? ?l?ss ?f h?t?l th?t ??u ?r? us?ng.

? d? n?t w?sh t? s??r? ??u. ??w?v?r, ?f ?ll th? ?h?n? ?r?v?l ???s ?n ?ll th? ?th?r w?b s?t?s ? h?v? r??d, th?s ?s ? t???? n?t ?ft?n m?nt??n?d, but ?t ?s v?r? ?m??rt?nt t? us ?ll.

?? ?uts?d? ?f th? m???r ??t??s ??nd?t??ns ??n b? t?ugh. ?ut m?st ?f th? t?m? ?v?r?th?ng w?ll b? f?n?, ?s?????ll? ?f ??u b??k ? t?ur; ?v?r?th?ng w?ll h?v? b??n ?h??k?d ?ut b?f?r? h?nd. ??w?v?r ?v?n th? b?st l??d ?l?ns ??n g? wr?ng, s? b? ?r???r?d, th? t??l?ts ?n th? sm?ll?r ??t??s, t?wns ?nd v?ll?g?s ??n b? s??r?.

?h?n? ?r?v?l ???s – ?h? F??d

 • ?h? f??d ?s gr??t ?nd th? v?r??t? ?s ?v?rwh?lm?ng. ??st ?f th? t?m? ??u g?t t? ?h??s? wh?t ??u ??t, ?r ??u ??n r???gn?z? wh?t ??u’r? ??t?ng, h?w?v?r s?m?t?m?s ??u d? n?t g?t ? ?h????. ??rr? ? ?h???l?t? b?r ?r s?m?th?ng; th?s w?ll k??? ??u g??ng unt?l s?m? f??d th?t ??u ??n r???gn?z? turns u?. Dr?nk b?ttl?d ?r b??l?d w?t?r, ?s th? t?? w?t?r ?s ??? s?f? t? dr?nk, th?s ?s f?r th? wh?l? ?f ?h?n?. ?v?n b??l?d w?t?r, wh?l? st?r?l?s?d ??n ??nt??n ? l?t ?f m?n?r?ls ?nd ?r?n d???s?ts th?t ??u ?r?b?bl? d? n?t w?nt ?n ??ur s?st?m. ?h? s?f?st b?t ?s t? dr?nk b?ttl? w?t?r. ??? w?t?r ?n m?st b?g ??t??s ?s ?? f?r brush?ng t??th.
 • ??t?ng h?b?ts – ??st ?h?n?s? ????l? h?v? ? gr??t h?b?t ?f b??ng v?r? n??s? wh?n th?? ??t ?nd lun?h ?nd d?nn?r t?m?s ??n b? ? w?nd?rfull? n??s? ??l?br?t??n, f??d t?nds t? g? ?n ?ll d?r??t??ns, ?ts ?ust ??rt ?f b??ng ?n ?h?n?.
 • ????l? ?ls? sm?k? ?t th? t?bl? wh?l? ?v?r??n? ?s ??t?ng, s? s?m? r?st?ur?nts g?t v?r? l?ud ?nd sm?k?.
 • ?f ??u g?t stu?k wh?t t? ?rd?r ?s m?st ?f th? m?nu’s ?r? ?n ?h?n?s? ?ust l??k ?t th? t?bl? n??t t? ??u ?nd ???nt t? th? d?sh ??u f?n?? ?nd ?sk h?w mu?h ?t ?s, th?s s?st?m w?rks r??ll? w?ll ?nd kn?w s??ms t? m?nd.
 • ? h?v? ? b?s?? m?nu th?t w?ll h?l? ??u ?rd?r s?f? f??d, (n? ??ts ?r D?g) th?s w?ll ?n?bl? ??u t? v?s?t ? l?rg?r s?l??t??n ?f r?st?ur?nts, n?t ?ust th? t?ur?st ?n?s w?th h?gh ?r???s. Y?u ??n ??rr? ?t w?th ??u ?nd us? ?t ?n th? l???l r?st?ur?nts wh?r? m?st w?ll b? ?bl? t? s?rv? wh?t ?s ?n ?t. ?h?s w?? ??u w?ll kn?w wh?t ??u ?r? ??t?ng.

?h?s? l???l ?l???s ?r? v?r? ?h??? ?nd th? f??d ?t gr??t. ??nt??t m? ?f ??u w?uld l?k? m? t? s?nd ?t t? ??u.

?h?n? ?r?v?l ???s – ????s

 • ?h?n? ?r?v?l ???s- ????s – ????s ?r? ?n ????r??n?? th?t ??n h?v? ??u gr???ng th? s??t ?nd g?s??ng f?r br??th; h?w?v?r ??u s??n g?t us?d t? ?t, ?ft?r th? f?rst f?w r?d?s, ??u’r? ?n ?ld h?nd.
 • ?h? t???s ?n ?h?ngh?? ?r?, ?v?r?ll, qu?t? g??d. ?r? t? g?t th? ?lu?, ?lu?’?sh ?urqu??s?, G?ld ?nd Wh?t? t???s, th?s? ?r? th? b?st… th?s? ?r? th? f?ur m???r t??? ??m??n??s ?nd ?r? g?n?r?ll? r???gn?s?d b? th??r s?ngl? ??l?ur ???ntw?rk. ?h? ?th?rs ?r? ??, ?ust ?ld?r ?nd ? r?ugh?r r?d? (th? ?th?rs ?ls? m?? h?v? f?ult? m?tr?s). ?? dr?v?rs w?ll s???k ?ngl?sh.
 • ??rr? ??ur h?t?l ?r ????mm?d?t??n bus?n?ss ??rd w?th ??u, wr?tt?n ?n ?h?n?s?, th?s h?l?s ?f ??u g?t l?st w?lk?ng ?r?und t?wn.
 • ?n ?ll th? t???s ?r?und th? ??untr? ??u w?ll s?? th? dr?v?rs n?m? ?nd t??? r?g?str?t??n numb?r ?n ?l??n s?ght. ?f ??u h?v? ?n? ?r?bl?m, ?r ?f ??u th?nk ??u h?v? b??n ?v?r ?h?rg?d ?t?, ?ust t?k? th?s numb?r d?wn, m?k? ? b?g fuss ?b?ut ?t, ?nd th? dr?v?r th?n sh?uld w?k? u? ?nd f?? wh?t?v?r ?r?bl?m ??u h?v?. ?v?n b?tt?r ?s t? t?k? th? r?????t. ?h?s h?s ?ll th? tr?? d?t??ls ?n ?t ?nd ??u ??n r?ng th? t??? ??m??n? ?f ??u w?nt t? t?k? th?ngs furth?r ?r ?f ??u’v? l?ft s?m?th?ng ?n th? t???.
 • ?h? g?v?rnm?nt t?k?s r??-?ff dr?v?rs ?n ?ll ??t??s, ?????ng ?nd ???n ?s?????ll?, v?r? s?r??usl? ?nd ?f ??u ??m?l??n th?? w?ll l?s? th??r l???ns?. ?h?s ?s th??r l?v?l?h??d. ?? f?r ? h?v? h?d n?t ?n? dr?v?r ?n 3 ???rs th?t h?s n?t b??k?d d?wn ?nd w? h?v? th?n ?gr??d ? ?r??? f?r th? tr?? ?r s?lv?d ?ur ?r?bl?m.
 • ?n ?h?ngh??, ?t ?s ??mm?n ?r??t??? f?r t??? f?r? ?n?r??s?s ?ft?r 11?m. ??w?v?r, ?n? ??n usu?ll? b?rg??n f?r ? 20% d?s??unt, wh??h w?ll g?t th? f?r? b??k t? th? ?r?-11?m r?t?.
  ?? str?ng w?th th? t??? dr?v?rs, n?v?r-th?-l?ss, k??? ??ur ???l, sm?l? ?nd n?g?t??t?.

?h?n? ?r?v?l ???s – ?h????ng

 • ?h?n? ?r?v?l ???s – ?h????ng – ?h?n? ?s ? sh????r’s ??r?d?s?, ??rk?ts, ??rg??ns; ??? l?b?ls… ?n?th?ng ?nd ?v?r?th?ng ?f ??u h?v? th? t?m?. W?th ?l?th?s, th? l?rg?r (W?st?rn) s?z?s ??n b? qu?t? h?rd t? f?nd, h?w?v?r ?n th? m???r ??t??s wh?r? ??u g?t ? l?t ?f t?ur?st tr?ff??, ??u ??n f?nd th?m.
 • ?l??tr???l g??r, DVD’s, ??m?r?s, stuff l?k? th?s ?s n?t w?rth bu??ng ?n ?h?n?, ??ng ??ng ?s st?ll th? b?st ?l??? f?r th?s.
 • ?t?r? h?urs ?n th? m???r ??t??s ?r? fr?m 10?m t? 10?m, 7 d??s ? w??k.
 • V?s? ??rd ?s st?ll th? b?st ??rd t? ??rr?, w?th ???’s ?n g??d su??l? ?ll w?th ?LU? ????ss ?t?.
  ?h?r? ?s usu?ll? ? sur?h?rg? f?r us? ?f V???, ??st?r??rd ?r ?th?r f?rms ?f ?r?d?t ??rd.
 • W??t ?n ?ur?h?s?ng ?f ??u ??n, l??k ?r?und t? g?t ? f??l f?r th? ?r???s. ?h? ?h?n?s? ?r? V?RY ????r??n??d ?t s?ll?ng ?nd kn?w th?t w? h?lv? th? ???n?ng ?r??? wh?n b?rg??n?ng.
  ?n th? m?rk?ts g? f?r 25% ?f wh?t th?? f?rst ?sk; g? s? l?w th?t th?? l?t ??u w?lk ?w??. ?h?s w?ll g?v? ??u ?n ?d?? ?f th? b?tt?m ?r???. ?h? r?sult?ng ?nd-?r??? w?ll ?r?b?bl? b? ?r?und 40% t? 50% ?f wh?r? th?? st?rt?d.Wh?t?v?r th? m?rk?t ????l? s??, th?? ?r? us?d t? ?ush?ng ?nd h?ggl?ng f?r b?st ?r???s. D? n?t w?rr? ?b?ut b??ng t?? h?rd, th?? ?r? us?d t? ?t ?nd w?ll n?t s?ll ??u ?n ?t?m unl?ss th?? m?k? ? ?r?f?t. D?n’t b? ??n??rn?d w?th th? ????r?ntl? hurt b?d? l?ngu?g? wh?n ??u g? l?w – ?t ?s ?ll ??rt ?f th? g?m?. ?s s??n ?s th?? h?v? wr????d u? ??ur f?rst ?ur?h?s?, th?? w?ll tr? t? s?ll ??u s?m?th?ng m?r?. R?m?mb?r t? k??? sm?l?ng ?nd h?v?ng fun wh?l? b?rg??n?ng.

?h?n? ?r?v?l ???s – ??d???l ?r??tm?nt ?nd R???rds

 •  ??st h?t?ls w?ll h?v? ? d??t?r th?t ??u ??n s??. ?n th? m???r h?t?ls ?ngl?sh w?ll b? s??k?n.
 •  ?lw??s t?k? ? sm?ll f?rst ??d k?t, ??ld r?m?d?, h??d??h? t?bl?ts ?t th? v?r? l??st. W?????? ?s ? v?r? l?rg? ?h??n ?h?m?st. ??st ?f th? r?m?d??s, t?bl?ts ?t?, th?t ??u m?? r?qu?r? sh?uld b? ?n th?s? sh??s. ?h?s? sh??s ?r? ?ll ?v?r ?h?n?.
 • ?h?r? ?s ? gr??t n?tw?rk ?f ?h?rm??? t??? sh??s; th?s? ?r? ?nd???t?d b? ? Gr??n ?r?ss. ?h?r? w?ll ?lw??s b? ? 24 hr Gr??n ?r?ss ?h?rm??? ?n th? ??t? ??u ?r? ?n. ?t ?s h?nd? t? ??rr? ? ?h?s? b??k, ?s n? ?n? w?ll s???k ?ngl?sh, h?w?v?r ??u w?ll ?nd u? w?th s?m?th?ng th?t w?ll h?l?.
 • ????R???? ????? – f?r m?st ?f th? m?ss ?r?du??d ???k?t t??? m?d???n?s, th? ???k?g?ng w?ll b? wr?tt?n ?n ?h?n?s? ?n ?n? s?d?, ?ngl?sh ?n th? ?th?r. ??w?v?r ?n th? sh??s ??u ?nl? s?? th? ?h?n?s? s?d?. ??v? ? g??d l??k, turn th? ???ks ?v?r, ?t g?v?s ??u ? l?t m?r? ??nf?d?n?? kn?w?ng ??u ??n r??d th? ???k?g?.
 • ?f ??u h?v? ? s????f?? m?d???l ?ssu?, t?k? r???rds, m?st ?f th? D??t?rs w?ll h?v? ?? wr?tt?n / r??d?ng ?ngl?sh, ?v?n th?ugh th??r ?r?l ?ngl?sh w?ll b? ???r.

?h?n? ?r?v?l ???s – ??l??h?n?

 • Us?ng th? ?h?n? ?s ?s ??s? ?s ?t h?m?. ??w?v?r th? ??rs?n ???k?ng ?t u? w?ll n?t s???k ?ngl?sh ?r h?v? v?r? br?k?n ?ngl?sh… th? ????r 4- ?r 5-?t?r ??t?ls w?ll ?ll b? ??.
 • Wh?t ?s w?rth d??ng ?s bu??ng ? ?h?n?s? ??l???m ??? ??rd, th?? ?r? ?b?ut R??100 ?nd w?th th?s ??u g?t R??50 ?n ??lls, th? ?th?r 50 ?s f?r th? ?r??? ?f th? ??? ??rd; th?s ??? ??rd w?ll g? ?nt? ?ll m???r br?nd ?h?n?s ?nd w?rk ??.

?? d??ng th?s, ????l? ??n r???h ??u w?th?n ?nd ?ut ?f ?h?n? ?f th?r? ?s ?n ?m?rg?n??. ?f ??u h?v? ? ??u?l? ?f ?h?n?s, ??u ??n sh?rt (t?t) m?ss?g? ???h ?th?r (???). ?ls? ??u ?r? ?bl? t? ??ll ??ur t?ur?st gu?d?, h?t?l ?t? ?f ??u h?v? ?n? m???r ?r?bl?ms. ?t ?s ? ?h??? w?? t? k??? ?n t?u?h.

??.??f?r? ??u bu? ? ?h?n?s? ??? ??rd, ?h??k th?t ?t w?ll w?rk ?n ??ur ??ll / ??b?l? ?h?n?. ?h?r? ?r? ?l?nt? ?f ?h?n? ??l???m sh??s th?t ??n h?l?.

?h?n? ?r?v?l ???s ?n wh?n ??? t? m?v? ?r?und ?h?n?.

 • ??r?ng F?st?v?l, th?s w?uld b? th? ?h?n?s? ??w Y??r t?m?, ?r?und th? ?nd ?f ??nu?r? / ??rl? F?bru?r?
 • ??rl? ???; L?b?ur d?? ??l?d??s
 • ??rl? ??t?b?r; ??t??n?l D?? ??l?d??s

?f ?ll th? ?h?n? ?r?v?l ???s ??t??n?l D?? ?s th? b?gg?st ?n?. ??ll??ns ?f ?h?n?s? tr?v?l ?t th?s? h?l?d?? t?m?s ?f th? ???r. ??st ?r? tr?v?ll?ng b??k t? h?m? t?wns ?r v?s?t?ng f?m?l?. ??t?ls, tr??ns, ?l?n?s, ??rs, bus?s, ?nd r??ds ?r? ?ll ?r?wd?d t? th? m???mum. ????r ??ng?st??n, ?v?r?wh?r?.

?ls? tr?v?l f?r?s ?r? ?t th??r full ?r???. ?? d?s??unts ?r? ?ff?r?d!
?t?? ?n ?n? ?l??? ?nd ?n??? wh?r? ??u ?r?. ?t’s b?st ?nd ??us?s f?w?r h?ssl?s.

?h?n? ?r?v?l ???s – ?V

 •  ?f ??u w?nt t? w?t?h ?V, m?st ?f th? m???r h?t?ls w?ll h?v? ??bl? ?nd ?f ??u ?r? ?n th? sm?ll?r ?l???s, th? n?t??n?l ?h?nn?l, ???V9 ?s ?n ?ngl?sh. ?v?r th? l?st ??u?l? ?f ???rs ?t h?s g?t ? l?t b?tt?r, w?th s?m? gr??t ?h?n? ?r?v?l ???s ?r?gr?ms, n?ws ?nd v??ws ?n ????l? ?nd ?l???s ?r?und ?h?n?.

?h?n? ?r?v?l ???s – ??r??rt ???

 • ?h?r? ?s ? “??nstru?t??n f??” ?t ?lm?st ?ll ??r??rts.